Gaisrų gesinimas ir gelbėjimo darbai

Ekstremaliųjų situacijų ir įvykių likvidavimas, padarinių šalinimas

Vilniaus APGV pagal kompetenciją organizuoja Vilniaus apskrityje ekstremaliųjų situacijų židinių lokalizavimą, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.


Gaisrų gesinimas ir gelbėjimo darbai

Vilniaus APGV pagal kompetenciją Vilniaus apskrityje gesina gaisrus ir atlieka gelbėjimo darbus didelių pramoninių, transporto avarijų, kitų įvykių, ekstremaliųjų įvykių vietose, atlieka gelbėjimo darbus ir teikia pagalbą aukštyje, ant vandens ir po vandeniu, likviduoja cheminius ir radiacinius incidentus, organizuoja atitinkamo lygio operacinį vadovavimą ir įvykio (incidento) likvidavimo štabo sudarymą, reaguodama į ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį įvykį, palaiko ryšį su savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrais.


Parengties organizavimas

Vilniaus APGV pagal kompetenciją Vilniaus apskrityje kontroliuoja priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pasirengimą ir veiklą įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu.


Savivaldybių veiklos koordinavimas 

Vilniaus APGV prižiūri Vilniaus apskrityje esančių savivaldybių institucijų ir įstaigų ūkio subjektų, kitų įstaigų veiklą civilinės saugos srityje.


Tarptautinis bendradarbiavimas

Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja Vilniaus apskrities PGV tarptautiniuose renginiuose, organizuoja apskrities PGV bendradarbiavimo su kitų valstybių atitinkamomis institucijomis ketinimo protokolų, susitarimų rengimą, pasirašymą ir jų vykdymą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-06