Eksremaliųjų situacijų ir gaisrų prevencija

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimas

 Vilniaus APGV organizuoja valstybinę priešgaisrinę priežiūrą. Taip pat Vilniaus APGV:

- pagal kompetenciją vykdo objektų kontrolę, atlieka planinius ir operatyvinius patikrinimus;

- dalyvauja statybos užbaigimo procese;

- pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus;

- teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ikiteisminį tyrimą;

- pagal kompetenciją nagrinėja ir tyria administracinius pažeidimus;

- organizuoja Vilniaus apskrityje renginius ir gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais.


Pramoninių avarijų prevencija

Vilniaus APGV pagal kompetenciją vykdo Vilniaus apskrityje gaisrų, didelių pramoninių avarijų ir ekstremaliųjų situacijų prevenciją.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-06