Civilinė sauga

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2018 metų Civilinės saugos mokymų kursų grafiką galite rasti čia

Civilinės saugos kursų klausytojų anketos - paraiškos forma

 

Anketą siųsti el. paštu: danute.puckyte@vpgt.lt; laura.jastremskiene@vpgt.lt

Telefonai pasiteiravimui:  8 5 219 8811; 8 5 219 8802 


Vilniaus apskrities savivaldybių ekstremaliųjų situacijų valdymo planų vertinimas ir derinimas

Vilniaus APGV pagal kompetenciją vertina ir derina Vilniaus apskrities savivaldybių ekstremaliųjų situacijų valdymo planus;


Dalyvavimas  Vilniaus apskrities savivaldybių ekstremalių situacijų komisijų ir operacijų centrų veikloje

Vilniaus APGV dalyvauja apskrityje esančių savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų, ekstremalių situacijų komisijų veikloje, bendradarbiauja su civilinės saugos sistemos subjektais;


Civilinės saugos rekomendacijos

Vilniaus APGV teikia metodinę pagalbą Vilniaus apskrities teritorijoje esančioms savivaldybių institucijoms, valstybinės reikšmė ir pavojingiesiems objektams civilinės saugos srityje, organizuoja renginius civilinės saugos srityje bei dalyvauja organizuojant gyventojų civilinės saugos švietimo tikslinius projektus.


Civilinės saugos pratybos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka koordinuoja apskrityje civilinės saugos pratybų rengimą.


Perspėjimas ir informavimas

Atlieka gyventojų perspėjimo sistemos aktyvinimo apskrities teritorijoje parengties kontrolę ir aktyvinimą apskrities savivaldybėse, renka ir analizuoja informaciją apie gyventojų perspėjimo sistemos būklę.


Valstybinės reikšmės pavojingų objektų registras

Derina pavojingųjų objektų vidaus avarinius planus, savivaldybių išorės avarinius planus, poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, pagal kompetenciją koordinuoja ir vykdo pavojingųjų objektų patikrinimus, įgyvendina teritorinėms Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro tvarkymo įstaigoms nustatytus uždavinius.


Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių tvarkymas

Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų atsakingojo saugotojo funkcijas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-02