Teisės aktai

Valstybinė priešgaisrinė priežiūra:

Ūkio subjektų priežiūra

Eksploatuojamų objektų gaisrinės saugos reikalavimai

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimo tvarkos aprašas

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas

Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės

Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai

Gesintuvų techninės priežiūros taisyklės

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijos

 

Statybos užbaigimas

Statybos užbaigimo tvarkos aprašas

Projektavimo taisyklės

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai:

Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės

Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės

Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės

Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės

Stacionarių gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės

Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės

Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės

Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės

Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-01