Seniūnų apklausa

 • *

  Ar seniūnijoje, Jūsų manymu, yra užtikrinta pagalba žmonėms gaisro kilimo atveju?

  0
 • *

  Su kokiomis problemomis susiduria seniūnijos gyventojai kilus gaisrui ir jo gesinimo metu?

  pvz. tel. ryšio problemos kviečiant pagalbą, blogi keliai, gesinimui reikalingų vandens šaltinių trūkumas (hidrantų, gamtinių vandens telkinių, gaisrinių vandens rezervuarų), ilgas priešgaisrinių pajėgų vykimas į gaisravietę, nepakankamos atvykstančios į gaisravietę priešgaisrinės pajėgos, blogas priešgaisrinių pajėgų techninis aprūpinimas, atvykstančių į gaisravietę ugniagesių trūkumas arba jų blogas profesinis parengimas ir pan.

  1
 • *

  Kokių veiksmų, Jūsų manymu, reikėtų imtis norint pagerinti seniūnijoje priešgaisrinę saugą?

  2
 • *

  Koks yra asmeniškai Jūsų požiūris į savanoriškų ugniagesių formuočių steigimą?

  3
 • *

  Ar Jums yra žinoma kas yra savanorių veiklos organizatorius Vilniaus rajono savivaldybėje?

  4
 • *

  Ar seniūnijos administracija yra informuota kur internete yra patalpinta informacija apie savanorišką ugniagesių veiklą?

  5
 • *

  Ar seniūnijos gyventojai yra informuoti apie galimybę tapti savanoriais ugniagesiais?

  6
 • *

  Ar seniūnijoje yra aktyviai veikiančių bendruomenių, visuomeninių organizacijų? Kokios tai organizacijos?

  7
 • *

  Koks yra seniūnijos gyventojų požiūris į savanorijos svarbą?

  8
 • *

  Ar daug seniūnijoje yra asmenų, kurie potencialiai galėtų tapti ugniagesiais savanoriais?

  9
 • *

  Ar seniūnijoje yra ūkio subjektų suinteresuotų priešgaisrinės saugos užtikrinimo gerinimu ir savanorių ugniagesių veiklos vystymu?

  10
 • *

  Ar seniūnijoje yra ūkio subjektų, kurie norėtų ir galėtų pagelbėti savanoriškoms ugniagesių formuotėms?

  11
 • *

  Ar seniūnijoje yra potenciali vieta, kur savanoriai ugniagesiai galėtų organizuoti savo susitikimus savanoriškosios veiklos klausimams spręsti?

  12
 • *

  Ką, Jūsų manymu, reikia padaryti, kad pritraukti daugiau žmonių į savanorių ugniagesių gretas?

  13
 • *

  Susitikimo su seniūnija, seniūnaičiais, aktyvia bendruomene tinkamiausias laikas: 2017 lapkričio 6 - lapkričio 10

  Nurodykite Jūsų manymu tinkamiausią susitikimui laiką tarp lapkričio 6 ir lapkričio 10

  14
 • *

  El. pašto adresas

  Galiojantis el. pašto adresas

  15
 • *

  Vardas, Pavardė ir Pareigos

  16
 • *
  Saugos kodas
  Įveskite paveikslėlyje matomus simbolius.
  17
 • 18
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14