Reorganizuota Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Data

2018 12 31

Įvertinimas
1
Pranesimui.jpg

2019 m. sausio 1 d. įgyvendinus antrąjį Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos reorganizavimo etapą: 14 jam pavaldžių įstaigų bus prijungta prie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba taps Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Tai bus departamento teritorinis struktūrinis padalinys, organizuojantis ir įgyvnedinantis valdybos funkcijas Vilniaus miesto ir rajono, Alytaus miesto ir rajono savivaldybių, Lazdijų rajono, Varėnos rajono, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono savivaldybių, Druskininkų savivaldybių teritorijose. Su naujais struktūrinio padalinio nuostatais, patvirtintais 2018 lapkričio 29 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymu Nr. 1-436 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kai kurių struktūrinių padalinių nuostatų patvirtinimo“ galima susipažinti čia.

Prijungus departamentui pavaldžias įstaigas ir centralizavus bendrąsias funkcijas, Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje bus sumažintas vadovų pareigybių skaičius, mažės bendrąsias funkcijas atliekančių padalinių ir pareigybių skaičius, valdymo ir ūkio išlaidos, bus racionaliau naudojami personalo ištekliai, optimizuotos valstybės biudžeto lėšos, didinama statutinių valstybės tarnautojų motyvacija, kartu užtikrinant vykdomų uždavinių ir funkcijų tęstinumą. Panaikinus apie 90 vadovaujančių ir bendrąsias funkcijas atliekančių pareigybių bus sutaupyta apie 1,8 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų per metus.

Šiam reorganizavimui ir Lietuvos Respublikos priešgaisrinės ir civilinės saugos įstatymų pakeitimų projektui 2018 m. rugsėjo 12 d. pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė.