Viešieji pirkimai

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 "Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo"

Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2016-2020 metų priemonės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr.  D1-840 "Dėl žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2016-2020 metų priemonių patvirtinimo" 

Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-208 "Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Nacionalinė žaliųjų pirkimų programa ir keitusių nutarimų pripažinimas netekusiais galios, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1133 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybįs 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 "Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų programos įgyvendinimo" ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių pakeitimas 2017 09 20

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių pakeitimas 2018 02 27

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių pakeitimas 2018 03 12

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių pakeitimas 2018 07 03

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2017 metų viešųjų pirkimų planas

Informacija apie Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2016-2017 metų pradedamus, vykdomus ir įvykdytus tarptautinius ir supaprastintus (išskyrus neskelbiamus mažos vertės) pirkimus

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viešieji pirkimai skelbiami CVP IS

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2017 metų mažos vertės viešųjų pirkimų suvestinė


Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2018 metų viešųjų pirkimų planas

2018 m. III-io ketvirčio Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atlikti pirkimai

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-03